Květná neděle

Marie Koscelníková 19.dubna 2011

Květná neděle, 17. dubna 2011, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice