Květná neděle 2017

Jana Michálková 10.dubna 2017

Květná neděle, mše svatá s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem a proboštem katedrální kapituly P. Jiřím Hladíkem O.Cr., 9. dubna 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Jana Michálková