Květná neděle a Svatý týden 2012

Jana Michálková 30.března 2012

Květná neděle a Svatý týden 2012Program Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa.

 

Květná neděle (letos 1. 4.)

Od 10.00 hodin žehnání ratolestí na nádvoří biskupské rezidence v Litoměřicích, poté průvod do katedrály sv. Štěpána a mše svatá.

 

Zelený čtvrtek (5. 4)

Od 9.00 hodin Missa chrismatis v litoměřické katedrále sv. Štěpána, od 18.00 hodin Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou.

 

Velký pátek (6. 4.)

Od 10.00 hodin putování čtrnácti zastaveními na křížové cestě v barokním poutním areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka, od 18.00 hodin velkopáteční obřady v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

 

Bílá sobota (7. 4.)

Od 21.00 do 00.30 hodin velikonoční vigilie v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční (8. 4.)

Od 10.00 hodin slavnost Zmrtvýchvstání Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Po mši následuje požehnání velikonočních pokrmů.