Květná neděle a Svatý týden 2018

Jana Michálková 23.března 2018

Květná neděle a Svatý týden 2018: program Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.


Květná neděle, 25. 3. 2018 

10.00 hodin – Květná neděle, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Zelený čtvrtek, 29. 3. 2018 

9.00 hodin – Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Zelený čtvrtek, 29. 3. 2018 

18.00 hodin – Památka poslední večeře Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Velký pátek, 30. 3. 2018 

10.00 hodin – Pobožnost křížové cesty v poutním areálu Kalvárie, Ostré u Úštěka


Velký pátek, 30. 3. 2018 

18.00 hodin – Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Bílá sobota, 31. 3. 2018 

20.00 hodin – Velikonoční vigilie, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Hod Boží velikonoční, 1. 4. 2018 

10.00 hodin – Slavnost zmrtvýchvstání Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice