Květná neděle na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 25.března 2024

Na Květnou neděli 24. března 2024 v 10 hodin, nejdříve žehnáním ratolestí v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci a poté průvodem do katedrály sv. Štěpána, zahájil litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl Svatý týden. Křesťané v Litoměřicích a na celém světě si tím opět připomněli Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. Symbolicky se tak přihlásili k víře v Ježíše Krista na cestě utrpení, aby dostali podíl na jeho vzkříšení a životě. Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Stanislav Přibyl, koncelebroval dómský farář P. Jiří Hladík O.Cr.

Neděle 24. března 2024, biskupská rezidence a katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus