Květná neděle s biskupem Janem Baxantem

Milena Davídková 26.března 2018

Květná neděle, žehnání ratolestí a mše svatá se čtením pašijí – hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Jan Baxant, koncelebroval probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr., 25. března 2018, Dómské náměstí a katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Jana Michálková