Květná neděle u Všech svatých v Litoměřicích

Milena Davídková 26.března 2024

Květnou nedělí spojenou se svěcením ratolestí a čtením pašijí začal Svatý týden také ve farnosti při děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. V úvodu obřadu se účastníci shromáždili na Kostelním náměstí, liturgie pak pokračovala uvnitř děkanského kostela. Mši svatou sloužil litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga. Předcházelo jí čtení příběhu Ježíšova utrpení a smrti, kterého se spolu s otcem Józefem ujali farníci Jiří Landa a Petr Špringl. Pašije se čtou v týdnu před Velikonocemi dvakrát, poprvé na Květnou neděli, podruhé na Velký pátek. Jak potom v promluvě zaznělo, Květnou nedělí vstupujeme do největšího týdne celého roku, kdy rozjímáme nad tajemstvím Kristovy oběti. "Quo vadis, Domine?" nás vrací na cestu, která sice z našeho pohledu končí nezdarem, ale z velikonoční zvěsti víme, že vede k plnosti života a k zamyšlení se nad jejím přijetím...

24. března 2024, kostel Všech svatých, Litoměřice 

Foto a zdroj informací: FB farnosti