Květná neděle v katedrále sv. Štěpána

Karel Pech 22.března 2016

Květná neděle, hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval probošt katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr., 20. března 2016, nádvoří biskupské rezidence a katedrála sv. Štěpána, Litoměřice