Květná neděle v Lounech

Dominik Faustus 24.března 2024

Květná neděle 24. března 2024 v lounské farnosti - mši svatou sloužil lounský děkan P. Wojciech Szostek, koncelebroval osobní arciděkan, kanovník P. Werner Horák.

Neděle 24. března 2024, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Jiří Vopálenský