Květná neděle v naší katedrále

Hana Klára Němečková 3.dubna 2012

Květná neděle v naší katedráleMons. Jan Baxant slavil 1. dubna 2012 od 10 hodin ráno v litoměřické katedrále liturgii Květné neděle. Po požehnání ratolestí na nádvoří biskupské rezidence se průvod několika desítek věřících odebral do katedrály. Vkročili jsme do Svatého týdne.

Pašijové texty četli tentokrát tři lektoři: generální vikář P. Stanislav Přibyl,  JUDr. Mgr. Tomáš Zadražil a bohoslovec Vít Machek. V kázání otec biskup připomněl paradox úžasné Kristovy moci, která se projevila právě v jeho ponížení, sebezapomenutí, naprostém sklonění se, radikální lásce. „Mějme před očima tento projev velké Kristovy moci  - jeho lásky k nám, poprosil na závěr.

Nejbližší  liturgické obřady Svatého týdne se v litoměřické katedrále připravují na Zelený čtvrtek: od  9.00 hodin Missa chrismatis a od 18.00 hodin Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou.