Květnové biřmování na Mělníku

Dominik Faustus 26.května 2023

V neděli 21. května 2023 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Mělník a v kostele sv. Petra a Pavla při mši svaté udělil svátost biřmování sedmi biřmovancům.

 

Neděle 21. května 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

Foto: Markéta Štosová