Květnové setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Dominik Faustus 30.května 2024

Ve středu 29. května 2024 od 10 hodin se konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkání pastoračních asistentů litoměřické diecéze. Tentokrát bylo setkání poprvé určené pro pastorační asistenty působící působící v celé litoměřické diecézi, tj. v západní i východní části. Setkání bylo zahájeno mší svatou v kapli Diecézního domu. Po mši svaté generální vikář Mons. Radek Jurnečka seznámil přítomné s novinkami v diecézi a s náhledem nového vedení na hospodářskou situaci a poté přenechal prostor diskusi. Po obědě v restauraci Biskupský pivovar pokračovalo setkání prací v rozdělených samostatných skupinkách. Před 16. hodinou mohlo být pak setkání pastoračních asistentů ukončeno.

Středa 29. května 2024, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus