Květnové setkání vikariátních účetní v Litoměřicích

Dominik Faustus 27.května 2020
Ve středu 27. května 2020 se od 10 hodin setkali v Litoměřicích na biskupské konzistoři vikariátní účetní. Jednalo se o první setkání vikariátních účetní po skončení přísných protipandemických opatření. Vikariátní účetní, i když v obtížnějších podmínkách, při setkání projednávaly pod vedením zástupkyně diecézního ekonoma Bc. Elišky Kocurové různé záležitosti týkající se vedení účetnictví farností. Další setkání vikariátních účetní je plánováno v červnu 2020.


Středa 27. května 2020, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Martin Davídek