Květnové setkání vikariátních účetních na biskupské konzistoři

Milena Davídková 21.května 2018

V pondělí 21. května 2018 se od 10 hodin setkali na biskupské konzistoři v Litoměřicích vikariátní účetní pod vedením zástupce diecézního ekonoma pro věci účetní ing. Romana Zimy. Setkání přišel pozdravit také generální vikář Mons. Martin Davídek, který s účetními krátce promluvil.

21. května 2018, biskupská konzistoř, Litoměřice 

Foto: Martin Davídek