Květnový kněžský den v Litoměřicích

Dominik Faustus 14.května 2024

V úterý 14. května 2024 od 10 hodin proběhl v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích kněžský den, organizovaný poprvé novým vedením litoměřické diecéze, biskupem Mons. Stanislavem Přibylem a generálním vikářem Mons. Radkem Jurnečkou. Program začal modlitbou uprostřed dne z Denní modlitby církve a po úvodních proslovech se přítomní kněží a jáhnové rozdělili do deseti izolovaných pracovních skupinek, ve kterých probíhaly vzájemné diskuze. Po obědě, který se konal v restauraci Biskupský pivovar, ještě v zasedacím sále zazněly referáty o výsledcích jednání dopoledních skupin, následovalo závěrečné slovo biskupa a po vzájemné debatě mohl být květnový kněžský den před 16 hodinou zakončen.

Úterý 14. května 2024, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus