Lednové setkání vikariátních účetních

Dominik Faustus 30.ledna 2023

V pondělí 30. ledna 2023 se na biskupské kurii v Litoměřicích konalo setkání vikariátních účetních. Pod vedením Ing. Ludmily Sedláčkové a její zástupkyně Bc. Elišky Kocurové projednaly vikariátní účetní důležité otázky týkající se účetních záležitostí na začátku roku. Setkání bylo zakončeno obědem.

Pondělí 30. ledna 2023, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus