Letní dominikánská misie v Stráži pod Ralskem začala

Milena Davídková 6.července 2020

V sobotu 4. července 2020 začala mší svatou v 18 hodin v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem letní dominikánská misie pod názvem Dny víry. Mši svaté s požehnáním misionářům předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek, koncelebrovali P. Pavel Mayer OP, který misii vede a duchovní správce farnosti Stráž pod Ralskem P. Richard Cenker, SVD. Dny víry ve Stráži pod Ralskem potrvají do neděle 12. července 2020. V závěru bohoslužby připomněl P. Mayer, že v letošním roce slavíme 800 let od narození sv. Zdislavy, která se v letošním roce stala také patronkou české dominikánské provincie a území, na kterém nyní probíhá misie, sv. Zdislava jako šlechtična spravovala. Misionáři jí tudíž prosili o nebeskou pomoc a přímluvu za zdar díla zvěstování spásy skrze Krista našeho Pána.

Sobota 4. července 2020, kostel sv. Zikmunda, Stráž pod Ralskem 

Foto: Dominik Faustus