Letniční nešpory v litoměřické katedrále v roce 2022

Dominik Faustus 6.června 2022

Slavnost seslání Ducha Svatého (Letnic) v litoměřické katedrále v roce 2022 vyvrcholila nešporami, které se zde pravidelně modlí kanovníci svatoštěpánské kapituly každou neděli od 17 hodin pod vedením probošta kapituly J.M. can. Jiřího Hladíka O.Cr. 

Nešpory zakončila modlitba: Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Neděle 5. června 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Miroslav Zukerstein