Letos mohou věřící v ČR získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října

Jana Pláteníková 24.října 2012

Letos mohou věřící v ČR získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. říjnaVatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů a povolil z vážného důvodu získat plnomocné odpustky již týden před Dušičkami.


Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, do jehož agendy patří odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů a věřící v České republice mohou tedy od letoška pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Čerstvě udělená výjimka platí v následujících sedmi letech.

K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu (svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) přibývá pro toto prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.