Letos si připomínáme 800. výročí narození sv. Anežky České

Jana Michálková 20.ledna 2011

Letos si připomínáme 800. výročí narození sv. Anežky ČeskéV letošním roce si připomeneme 800. výročí narození významné české světice Anežky Přemyslovny. Dcera českého krále Přemysla Otakara I., zakladatelka a první abatyše kláštera sv. Františka na Starém Městě v Praze, se pravděpodobně narodila 20. ledna 1211. Jubilejní rok 2011 proto bude věnován jejímu odkazu.

 

O výchovu Anežky Přemyslovny pečovaly postupně sestry v slezské Třebnici a premonstrátky v Doksanech. Další roky strávila jako zaslíbená nevěsta na vídeňském vévodském dvoře. Po zrušení zasnoubení žila v Praze. I z dalších plánů na politické manželské svazky sešlo, asi také zásluhou Anežčinou. Ta už nyní jako dospělá dívka vyhlížela jiného Ženicha... Inspirována hluboce svatým Františkem a svatou Klárou, se kterou si dopisovala, zakládá za pomoci svého bratra Václava I. klášter Na Františku a sama do něho v roce 1234 vstupuje. Vyniká v péči o poutníky, nemocné a chudé zvláště v blízkém špitále. Nabádá ke smíru své znepřátelené královské příbuzné a v době braniborského vpádu do Čech jako jediná z královské rodiny po odvlečení malého synovce, kralevice Václava, ze země usiluje mírnit bídu těch nejchudších. 2. března 1282 umírá. Přestože je záhy vzývána lidem jako přímluvkyně v nebi, pocty oltáře se dočká o mnoho století později. Až v roce 1907 je prohlášena církví za blahoslavenou. Její svatořečení 12. listopadu 1989 symbolicky otevřelo cestu našeho národa ke svobodě.

Oficiální zahájení oslav proběhne 2. března 2011 při mši svaté od 18 hodin v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. Výstava o české světici bude v Anežském klášteře v Praze otevřena 25. listopadu letošního roku.

U příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky se bude 11. června 2011 v 10.30 konat pontifikální mše svatá v Doksanech  - v místě její obláčky, jejího vědomého odevzdání se a zasvěcení ke službě Pánu Bohu a lidem.

Více informací o klášteru v Doksanech naleznete na www.klasterdoksany.cz.