Letošní Noc kostelů byla úspěšná

Milena Davídková 30.června 2022

14. ročník Noci kostelů se uskutečnil v pátek 10. června 2022. Do akce se v celé České republice zapojilo rekordních 1729 kostelů, kaplí a modliteben a zaznamenáno bylo více než 408 000 návštěvnických vstupů. Z toho v litoměřické diecézi více než 38 tisíc vstupů v 247 objektech. Celorepublikově byl překonán rekord 1640 přihlášených kostelů/modliteben z roku 2019, v litoměřické diecézi stoupl nejvyšší počet z roku 2021 o 33 sakrálních objektů. Zájem byl jak ze strany pořadatelů, tak i ze strany návštěvníků, kteří se konečně po dvou letech různých omezení mohli dostavit bez roušek a v plném počtu.


Litoměřická diecéze se rozkládá na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně Středočeského a okrajově Královéhradeckého kraje.
V letošním roce byl zastoupen Ústecký kraj 148 objekty v okresech: Litoměřice (39), Děčín (34), Teplice (23), Ústí nad Labem (19), Louny (18), Chomutov (12) a Most (3).
V Libereckém kraji se jednalo o 68 objektů v okresech: Liberec (28), Česká Lípa (18), Jablonec nad Nisou (15) a Semily (7).
Ve Středočeském kraji bylo zapojeno 28 objektů v okresech: Mladá Boleslav (23) a Mělník (5).
Královéhradecký kraj byl zastoupen 3 objekty v okrese Jičín.

Noc kostelů je akce ekumenická, letos se jí na severu Čech účastnilo 11 církví. Kromě Římskokatolické církve také Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne, Evangelická církev metodistická, Bratrská jednota baptistů, Pravoslavná církev, Jednota bratrská, Starokatolická církev a Apoštolská církev.

Návštěvníci mohli zavítat o Noci kostelů do 14 kostelů, kaplí nebo modliteben, které se akce účastnily poprvé. Mezi letošní nováčky patří: kostel sv. Jiří v Jiříkově, modlitebna sboru Církve bratrské v Litvínově, kostel Nanebevzetí Panny Marie u zámku Konojedy, evangelický kostel v Novém Městě pod Smrkem, kostel sv. Vavřince v Mukařově, modlitebna sboru Apoštolské církve v Podbořanech, kostel sv. Štěpána v Řitonicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slunečné, kostel Pána Ježíše v Trmicích, kostel Narození Panny Marie v Třebenicích, kostel sv. Kateřiny v Třebenicích-Medvědicích, kaple ve Velemíně-Dobkovičkách, kostel Povýšení sv. Kříže v Kosmonosech a také zaniklý kostel sv. Barbory ve Valkeřicích.

Zapomenout však nesmíme ani na 18 sakrálních objektů, které se účastní od roku 2010 každého ročníku. K těmto nejvytrvalejším patří: kaple sv. Jiří na zámku v Děčíně, evangelický kostel, kostel sv. Františka z Assisi a modlitebna Husova sboru v Děčíně-Podmoklech, kostel sv. Václava v Děčíně-Rozbělesích, Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kostel Nalezení svatého Kříže a  modlitebna Českobratrské církve evangelické v Liberci, kostel sv. Bonifáce v Dolním Hanychově,   kostel sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích, katedrála sv. Štěpána a kostel Všech svatých v Litoměřicích, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích, Mírový kostel CČSH v Lovosicích, kostel CČSH a kostel sv. Mikuláše v Lounech, kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích a kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce v Jizerských horách.

Tematicky se Noc kostelů připojila k Mezinárodnímu roku skla vyhlášenému UNESCO a k osobě Jana Ámose Komenského, jehož život a dílo se připomíná poslední tři roky díky kulatým výročím jeho narození a úmrtí.

Stále živou sklářskou tradici v Libereckém kraji návštěvníkům připomněli výstavou a ukázkami výroby skla v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova nebo v nedalekém Kamenickém Šenově, kde byl otevřen kostel i sklářské muzeum. Zajímavé překvapení v podobě zdobného skleněného oltáře odhalili v Jítravě. Pestrobarevné okenní vitráže si návštěvníci Noci kostelů mohli prohlížet nejen na Liberecku, ale i v dalších krajích České republiky.

Během akce byla k dispozici programová brožura Noci kostelů, stylizovaná karetní hra „Vikariátní kvarteto kostelů a kaplí“ a také tradiční zápalky s datem a logem události. Vzhledem k tomu, že Litoměřice v den Noci kostelů hostily také celorepublikové setkání hasičů (včetně Floriánské mše v katedrále sv. Štěpána), byly právě tyto zápalky vítanou památkou pro návštěvníky obou událostí.

192195

V letošním roce bylo mottem Noci kostelů „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ a skutečně v mnoha chrámech zazníval zpěv a hudební vystoupení v různých podobách. Zpívali nejmladší, žáci uměleckých škol, zpěváci, farní sbory a další hudební uskupení profesionální i amatérská. Do večerní atmosféry se nesl z mnoha chrámů barevný zvuk varhan, někde i dalších soudobých či historických nástrojů. Programy byly připravené také pro děti, od výtvarných dílniček až po poznávací vědomostní hry. Výstavy, přednášky z historie, promítání, výstup na věž ke zvonům, rozhovor s duchovním, ztišení, zapálení svíčky za blízké, nakonec společná modlitba za město i svět. V pestré směsici programů však Noc kostelů přinesla to nejdůležitější: SETKÁNÍ s lidmi a kulturou křesťanského prostředí.

Jak probíhala Noc kostelů na různých místech litoměřické diecéze, je možné vidět ve fotogalerii na diecézním webu.

Závěrem zbývá ze srdce poděkovat za práci, obětavost, kreativitu a vytrvalost všem duchovním správcům, pořadatelům, organizátorům, zastupitelům měst a obcí, všem těm, kteří se na přípravě a průběhu letošní Noci kostelů podíleli.

V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům Noci kostelů, kteří jsou spolutvůrci krásných zážitků a bez nichž by celá akce postrádala smysl. Během již tradičního večera dochází k vzácnému sdílení, pochopení a mnoha inspiracím pro všechny zúčastněné strany.

Velké poděkování náleží také těm, kteří projekt Noci kostelů 2022 podpořili svou záštitou a finanční podporou, z nichž nesmíme zapomenout zvláště na litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj a Destinační agenturu České středohoří.

Těšíme se na příští rok, ve kterém proběhne Noc kostelů v pátek 2. června 2023.

Milena Davídková
koordinátorka Noci kostelů pro litoměřickou diecézi

  E-mail:  nockostelu@dltm.cz

Projekt NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje
182228