Liběšice u Litoměřic navštívily sestry svatého Kříže

Karel Pech 15.listopadu 2013

návštěva sester Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže (Kroměříž) v Liběšicích u Litoměřic (3. foto: zleva sr. Růžena Grombířová, sr. Miriam a sr. Emanuela), mše svatá, děkan Římskokatolické farnosti - děkanství u Všech Svatých v Litoměřicích R.D. Józef Szeliga, starostka obce Alena Knobová, 14. listopadu 2013, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice