Listopadové zasedání litoměřické konzistoře

Dominik Faustus 27.listopadu 2020

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se od 10 hodin sešli vedoucí odborů litoměřické diecézní kurie, aby pod vedením biskupa Mons. Jana Baxanta projednali aktuální otázky.

Čtvrtek 26. listopadu 2020, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus