Litoměřice mají svůj babybox

Jana Michálková 30.září 2010

Litoměřice mají svůj babyboxV Městské nemocnici v Litoměřicích byl v neděli 19. září 2010 otevřen babybox. Při jeho slavnostním uvedení do provozu jej požehnal litoměřický kanovník a dómský farář P. Jiří Hladík OCr.

Za účasti několika desítek hostů byl v nedělní poledne v Městské nemocnici v Litoměřicích slavnostně zahájen provoz 39. babyboxu v České republice. Babybox přijel do Litoměřic předat Ludvík Hess, předseda Občanského sdružení Babybox pro odložené děti - Statim, který vyjádřil své uspokojení nad tím, že smlouva o zřízení babyboxu v litoměřické nemocnici byla podepsána již na první schůzce a od tohoto okamžiku k instalaci schránky uběhla velmi krátká doba. „Myšlenku na umístění babyboxu v naší nemocnici jsem nejprve odmítal. Ale poté, co v Litoměřicích a Lovosicích došlo k nálezům dvou mrtvých novorozenců, jsem sám panu Hessovi zavolal, přiblížil začátky jednání ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.

Své uspokojení nad existenci schránky, která může pro nechtěné děti znamenat šanci na život, vyjádřil také starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Litoměřický kanovník Jiří Hladík poté babybox a všem přítomným požehnal a hudebník Michael Paleček zazpíval píseň složenou přímo k příležitosti předání nového babyboxu, ve které jsou mj. vyjmenována jména všech měst, kde babyboxy již fungují.

Po přečtení seznamu všech sponzorů 39. babyboxu v České republice, z nichž mezi největší přispěvovatele patří Město Litoměřice a firma LINET, s.r.o., Želevčice, byl demonstrován jeho provoz. Vložení panenky se ujala přítomná předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte MUDr. Eva Vaníčková. Všichni hosté se tak měli šanci dozvědět, že ihned po vložení dítěte se rozezní alarm na dětském oddělení. Zároveň je na vybraná telefonní čísla odeslána zpráva o tom, že došlo k otevření babyboxu. Z dětského oddělení si pro dítě s nezbytnou výbavou přijede službu konající sestra, která jej přiveze na oddělení a ihned informuje službu konajícího lékaře. O dítě je tak postaráno do několika minut po jeho vložení do schránky se zachováním anonymity osoby, která dítě do schránky umístila. Následující pracovní den je o umístění dítěte do babyboxu informována sociální pracovnice nemocnice, která zkontaktuje příslušné instituce.

Babyboxy mají v ČR již pětiletou tradici. O jejich výrobu se stará Michal Čumpelík, majitel továrny na babyboxy Teletech plus servis. Babybox sestává z 1008 součástek. Za dobu existence těchto schránek v ČR do nich bylo odloženo 32 dětí. (nk)