Litoměřice navštíví německý biskup Konrad Zdarsa

Jana Michálková 30.října 2012

Litoměřice navštíví německý biskup Konrad Zdarsa Litoměřice navštíví ve dnech 1. a 2. listopadu 2012 Mons. Konrad Zdarsa, biskup v Augsburgu (Německo). Předpokládá se, že se během této návštěvy zúčastní poutní slavnosti v děkanském kostele Všech svatých a bohoslužby v katedrále.

 

Mons. Konrad Zdarsa navštíví Litoměřice spolu s prelátem Dr. Bertramem Meierem. Oba se tu setkají s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem CSsR.

Prelát Dr. Bertram Meier, kanovník katedrální kapituly v Augsburgu, je ředitelem odboru Weltkirche (ten je součástí odboru augsburského biskupství, který pomáhá církvi v zahraničí). Biskupství Augsburg pomohlo mnohokrát na území litoměřické diecéze, zvláště ve farnostech na Děčínsku spravovaných Mgr. Marcelem Hrubým. V roce 2011 přispělo augsburské biskupství také přímo Biskupství litoměřickému, a to částkou 10.000 €.

Litoměřický biskup Jan Baxant bude o Slavnosti Všech svatých (čtvrtek 1. listopadu 2012) sloužit od 18 hodin poutní mši svatou v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. Je tedy pravděpodobné, že se hosté z Německa zúčastní této poutní slavnosti a druhý den ráno, v den Památky zesnulých, i bohoslužby v katedrále sv. Štěpána, kterou zde bude litoměřický biskup sloužit od 7.30 hodin.

Mons. Jan Baxant se v tento den (pátek 2. listopadu) pomodlí za zemřelé rovněž na Městském hřbitově v Litoměřicích (začátek v 15 hodin) a mši svatou za zemřelé bude od 18 hodin sloužit také v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích.

 

Mons. Konrad Zdarsa se narodil 7. června 1944 v Hainichenu (diecéze Drážďany-Míšeň). Po dokončení studia filosofie a teologie v Erfurtu byl 16. března 1974 vysvěcen na kněze diecéze Drážďany-Míšeň. V letech 1974 až 1976 byl kaplanem ve farnosti Drážďany-Neustadt a v následujících dvou letech vikářem Dómu a sekretářem biskupa v Drážďanech-Míšni.

V letech 1977-1982 pokračoval ve studiu na Papežské univerzitě Gregoriána, kde získal doktorát kanonického práva. Během studia bydlel v koleji Teutonico sv. Marie v Camposanto.

Od roku 1982 spolupracoval s biskupstvím Drážďany-Míšeń a v roce 1983 byl jmenován poradcem ordinariátu a kancléřem kurie.

V letech 1985 až 1991 působil jako farář v Freaitalu a od roku 1990 byl zároveň předsedou diecézní charity. V letech 1991 až 2001 byl proboštem v Chemnitz a od roku 1993 také farním administrátorem v Chemnitz-Maria Hilf.

V letech 2001 až 2004 byl vedoucím osobního oddělení diecézní kurie a odpovědným za stálé jáhny, navíc také diecézním ředitel Papežského díla pro povolání.

Od roku 2004 byl generálním vikářem v Drážďanech-Míšni a nadále vedoucím osobního oddělení.

24. dubna 2007 byl jmenován biskupem v Görlitz. Biskupské svěcení obdržel 23. června téhož roku.

Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Konrada Zdarsu biskupem v Augsburgu 8. července 2010. (Zdroj: www.cirkev.cz)