Litoměřice navštívila katolická mládež z Filipín. Míří za papežem Františkem do Polska

Jana Michálková 25.července 2016

Litoměřice navštívila katolická mládež z Filipín. Míří za papežem Františkem do PolskaDo Litoměřic zavítala v pondělí 25. července 2016 skupina křesťanské mládeže z Filipín. Na cestě do polského Krakova, kam míří na světové setkání mládeže s papežem Františkem, se mladí Filipínci setkali s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, v katedrále sv. Štěpána slavili mši svatou.

 

První zastávkou filipínské katolické mládeže při jejím týdenním pobytu v naší zemi se stala Praha. Dnes ráno tato téměř stodvacetičlenná skupina doprovázená čtyřmi katolickými kněžími nejprve navštívila Terezín, poté zavítala do Litoměřic - města, které je pro Filipínce místem spojovaným se jménem jejich národního hrdiny José Rizala, lékaře, spisovatele a nejvýznamnější postavy filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální nadvlády, jehož pojilo blízké přátelství s litoměřickým středoškolským profesorem Ferdinandem Blumentrittem. Během dne si prohlédli město a zdejší hřbitov, ve svatoštěpánské katedrále se setkali s litoměřickým biskupem Janem Baxantem a v prostorách gotického hradu se starostou města Ladislavem Chlupáčem.

Mons. Jan Baxant zmínil několik základních informací o katedrále a některé události a čísla z historie a současnosti diecéze. Zmínil např. tu skutečnost, že z diecéze bylo po 2. sv. válce odsunuto na 90 % původního obyvatelstva, což pro ni mj. znamenalo i ztrátu sedmi set kněží a jednoho tisíce řádových sester. Připomněl, že Litoměřice jsou místem, kde sídlil kněžský seminář a kde studovaly stovky bohoslovců, zatímco v současné době máme v naší zemi těchto studentů v řádech desítek. K početnímu stavu praktikujících katolíků uvedl, že výhodou menších počtů je to, že mohou být budovány osobní kontakty. „Modlete se za nás, vyzval přítomné společenství mladých před biskupským požehnáním.

Setkání s biskupem Janem Baxantem probíhalo v srdečném duchu a bylo provázeno spontánním potleskem mladých. Obrovskou energii pak mělo jejich zpívání doprovázené hrou na kytary.

Po mši svaté provedl hosty katedrálou bohoslovec Václav Sládek O.Cr. Večer skupina odcestovala zpět do Prahy, zítra navštíví poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce.

 

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

2016-07-25

Foto: Karel Pech