Litoměřice znají konečný výsledek Tříkrálové sbírky

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 1.února 2012

Litoměřice znají konečný výsledek Tříkrálové sbírky Tříkrálové pokladničky jsou rozpečetěny. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 v litoměřické diecézi činí 1 194 287 Kč.

V litoměřické diecézi se na Tříkrálové sbírce podílelo více než tisíc dobrovolníků a naplnilo se celkem 527 pokladniček. Do Tříkrálové sbírky se zapojily nejen všechny oblastní a farní charity litoměřické diecéze, ale také některé farnosti a školy, přesto však výtěžek letošní Tříkrálové sbírky nepřesáhl loňský rekord, který činil 1 230 336 Kč.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do Tříkrálové sbírky aktivně zapojili, ať už jako dárci, koledníci či organizátoři. Bohužel jsou v litoměřické diecézi místa, kde byl výtěžek Tříkrálové sbírky ve srovnání s rokem 2011 mnohem horší. Zde bude potřeba, aby byli organizátoři daleko aktivnější, a i tímto způsobem vyjádřili solidaritu s celostátní akcí pořádanou Charitou Česká republika, vysvětluje Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Finance z Tříkrálové sbírky však nemusí být využity pouze na činnost Charity.

„V případě, že si daná farnost, škola či jiná organizace určí vlastní záměr, na co chce vykoledované peníze použít, vrátí se jí 65 % z částky, kterou vykoleduje. Pokud vlastní záměr nemá, jsou prostředky využity na projekty Charity. Například Základní škola Libochovice koledovala pro své handicapované žáky, kteří potřebují osobního asistenta, aby mohli školu navštěvovat, říká Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

Každá tato sbírka má své poslání a cíl - obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice.

Na webu www.dchltm.cz v sekci Tříkrálová sbírka jsou k dispozici přesné výsledky z jednotlivých míst litoměřické diecéze.