Litoměřicemi prošel Betlémský průvod

Dominik Faustus 23.prosince 2019
V pondělí 23. prosince 2019 se v 15 hodin rozešel tradiční Betlémský průvod se zvířátky z Mírového náměstí v Litoměřicích na Dómské náměstí a který organizoval litoměřický hospic sv. Štěpána. V blízkosti katedrály sv. Štěpána se konala živá scéna z Betléma s příběhem narození Ježíše Krista, jíž vánočními koledami doprovázela Bohušovická schola. Během představení si lidé mohli zapálit od skautů betlémské světlo a odnést si jej v lucerničkách do svých domovů. Mnoho návštěvníků si také do katedrály přišlo prohlédnout vystavený figurální betlém.   


Betlémský průvod v ulicích, 23. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus