Litoměřická Charita přivítala německé partnery

Jana Michálková 1.září 2010

Litoměřická Charita přivítala německé partneryDiecézní charitu Litoměřice navštívili ve středu 1. září 2010 její němečtí partneři z Diecézní charity Drážďany-Míšeň. Setkání se rovněž zúčastnil místostarosta Litoměřic Jiří Landa.

Návštěva byla zahájena v 10 hodin mší svatou v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kterou v českém i německém jazyce sloužil městský děkan a prezident DCH Litoměřice R.D. Józef Szeliga.

V sídle DCH Litoměřice na Dómském náměstí seznámila ředitelka Růžena Kavková německé kolegy se situací místní Charity a  konkrétními projekty. Po přednášce hosté navštívili vybraná zařízení, která provozuje FCH Litoměřice - Domov na Dómském pahorku a azylový dům. Někteří navštívili také ubytovnu pro cizince, kterou provozuje DCH Litoměřice.

Odpoledne si hosté prohlédli město, vystoupali na věž u katedrály sv. Štěpána a nevynechali ani návštěvu katedrály.

Místostarosta Landa vyzdvihl dlouholetou spolupráci města s místní diecézní charitou a poukázal na to, že Míšeň je partnerským městem Litoměřic. Ředitel DCH Drážďany-Míšeň poděkoval za pozvání a vyjádřil litoměřické Charitě obdiv a uznání.