Litoměřická diecéze má nového kněze

Dominik Faustus 5.července 2021

V sobotu 3. července 2021 v 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích přijal Christopher Cantzen, který doposud vykonával jáhenskou službu v Mariánských Radčicích, z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta kněžské svěcení. Toto svěcení bylo původně naplánované na dobu před více jak rokem, ale z důvodu pandemie muselo být odloženo. Na svěcení přijelo kromě nejbližší rodiny a příbuzných z Německa také množství kněží. Nechyběli ani farníci a přátelé z míst, kde doposud jako jáhen působil a kde bude pokračovat ve službě již jako kněz ve funkci farního vikáře. Ať mu Bůh dá potřebné milosti a jeho novokněžské požehnání provází všechny, kdo se s ním setkají.

Sobota 3. července 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus