Litoměřická diecéze na Národní svatováclavské pouti 2019

Dominik Faustus 29.září 2019
V sobotu 28. září 2019 od 10 hodin proběhla ve Staré Boleslavi poutní mše svatá v rámci Národní svatováclavské pouti. Zúčastnili se jí za litoměřickou diecézi biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek spolu s dalšími kněžími a jáhny. S nimi do Staré Boleslavi připutovali litoměřičtí diecézáni z mnoha míst. Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.


Národní Svatováclavská pouť, 28. září 2019, Stará Boleslav

Foto: Dominik Faustus