Litoměřická diecéze se poprvé připravuje na Noc kostelů

Jana Michálková 6.března 2010

Litoměřická diecéze se poprvé připravuje na Noc kostelůV Litoměřicích se v pátek 5. března 2010 sešli zástupci těch farností litoměřické diecéze, které se chtějí v letošním roce připojit k akci Noc kostelů. Během ní budou 28. května od večera až do pozdních nočních hodin otevřeny vybrané církevní objekty v České republice a Rakousku.

S křesťanským prostředím se budou moci návštěvníci setkat prostřednictvím doprovodných programů, jež budou připravovat místní společenství. Inspirací mohlo zástupcům farností být právě páteční setkání v biskupské rezidenci v Litoměřicích, kterého se zúčastnila koordinátorka akce v brněnské diecézi Zlata Součková, kde Noc kostelů probíhala již v loňském roce. Přítomné seznámila s historií akce a shrnula její průběh u nás a dosavadní zkušenosti organizátorů. Poukázala na to, že zpřístupnění běžně nepřístupných míst církevních objektů (varhanní kůry, sakristie, krypty nebo interiéry klášterů) doprovázené rozhovory, komentovanými prohlídkami, hudbou, workshopy nebo divadelními představeními a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Litoměřická diecéze se k akci Noc kostelů připojuje poprvé. Záštitu nad ní převzal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. „Křesťanství se má dostat ke každému člověku a Noc kostelů tomu může pomoci. Jakákoli podaná informace může lidem pomoci pochopit, řekl.

„Příprava Noci kostelů zatím probíhá především jako informační a propagační kampaň ve farnostech a církevních médiích, kdy se snažíme motivovat kněze, aby možnost zapojit se do této aktivity nabídli ve svých farnostech. Dosud se k ní přihlásilo 18 kostelů. Je důležité zdůraznit, že akce má nejen dopad evangelizační, ale je také velkým přínosem pro život farnosti. Lidé se spojí ve společném díle pro druhé, lépe se poznají a často zůstanou aktivními i po skončení Noci kostelů, což je pro farnosti samozřejmě přínosem, uvedla koordinátorka akce v litoměřické diecézi Dagmar Pelcová.

Noc kostelů („Lange Nacht der Kirchen) se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni a namísto očekávaných 60 až 80 se do ní zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice a ve spolupráci s rakouským týmem se poprvé konala v plzeňské a brněnské diecézi.

Do Noci kostelů 2009 se v České republice zapojilo celkem 35 kostelů a modliteben v Plzni, Čisté u Rakovníka, Bělé nad Radbuzou, Bošíně, Brně, Adamově, Letonicích, Mikulově, Velkých Pavlovicích a Třebíči. Během večera v nich bylo zaznamenáno na sto tisíc návštěvnických vstupů.