Litoměřická diecéze se představila na Katolických dnech v Lipsku

Jana Michálková 7.června 2016

Litoměřická diecéze se představila na Katolických dnech v LipskuLitoměřická diecéze se představila na jubilejních stých Katolických dnech v Lipsku. Ty probíhaly u našich sousedů v Německu ve dnech 25. až 29. května 2016.

 

Každé dva roky se nejrůznější nejen katolické subjekty z celého Německa prezentují na Katolických dnech. Jedná se o určitý katolický veletrh a koná se vždy na jiném místě. Letošní Katolické dny byly jubilejní, již sté, a konaly se ve dnech 25. až 29. května 2016 v saském Lipsku, tedy u sousedů, v diecézi Drážďany-Míšeň. Drážďanská diecéze pozvala litoměřickou diecézi, jakožto svou partnerskou diecézi, k účasti na Katolických dnech, jejichž byla hostitelem. Toto milé pozvání jsme rádi přijali.

Ve stánku na tzv. Kirchenmeile v historickém centru města byl návštěvníkům k dispozici čtyřčlenný tým Biskupství litoměřického a řada hostů. Mezi nimi byli litoměřický generální vikář P. Stanislav Přibyl, P. Vilém Marek Štěpán, který působí v Liběšicích u Žatce, zástupci charit litoměřické diecéze paní Eva Čenkovičová, paní Brigita Janovská (obě z Oblastní charity Most), paní Evelin Maria Habel a paní Kamila M. Svobodová (obě z Oblastní charity Šluknov) a dále též přátelé litoměřické diecéze z Německa pan Alois Hofmann z Fuldy a pan Gerhard Rott z Biskupství Eichstätt. Jak tým z Biskupství, tak hosté s návštěvníky neformálně hovořili o tom, co je zajímalo. Přicházela spousta lidí, kteří se do Lipska vypravili z nejrůznějších koutů Německa. Ti, kteří se na území litoměřické diecéze narodili a vzpomínají, ti, kteří už naši diecézi či jinou část České republiky navštívili a mají zájem opět přijet, i ti, kteří o nás zatím nic bližšího nevěděli.

Návštěvníci našeho stánku se často zajímali o poutní místa, kupříkladu velmi zmiňovaný byl Filipov, nebo o nabídku ubytování. Vyslechli jsme řadu příběhů. Zastavila se u nás například starší žena, která se narodila v Duchcově a celý život žije v Německu, doprovázená paní, jejíž maminka byla Češka. Mluvili jsme tu s pánem, který působí na sklářské škole. Ta byla po válce založena v Německu lidmi, kteří museli opustit Kamenický Šenov. Školy jsou v kontaktu a spolupracují. Velkou radost jsme udělali paní, která se mezi řečí zmínila, že před lety navštívila Litoměřice a někdo jí říkal o muzeu českého granátu. Bohužel ztratila adresu a nemohla najít informaci ani na internetu. Když jsme jí dali letáček o třebenickém muzeu českého granátu, ihned se o svou radost běžela podělit s dcerou a celé nadšené už plánují výlet do Třebenic. Spousta lidí navštívila litoměřický stánek s tím, že mají v Čechách přátele nebo k nám jezdívali či jezdí na dovolenou. Mnozí z návštěvníků vzpomínali či se ptali na konkrétní osoby, především na kněze, a na města a obce. Častým tématem hovorů byly také vztahy mezi církvemi a státem nebo počty věřících a katolíků.

Základní údaje o litoměřické diecézi, poutních místech, diecézních patronech, práci charity či o partnerství s německými diecézemi byly patrné už z informačních bannerů vystavených ve stánku. K dispozici byly propagační materiály o poutních místech, významných církevních památkách, turistických zajímavostech, různých diecézních projektech (např. Noc kostelů) či církevních školách. Návštěvníci mohli ochutnat tzv. Apfelschorle, tedy mošt z jablek vypěstovaných v sadech ležících na hranicích litoměřické a královéhradecké diecéze s perlivou vodou z Českého ráje.

Součástí Katolických dnů však nejsou pouze stánky, ve kterých se představují diecéze, nejrůznější řády, organizace apod. a které v Lipsku byly rozesety po celém historickém centru. Bohatý duchovní i kulturní program probíhal kromě kostelů a přednáškových sálů také na mnoha venkovních pódiích. Z nabízených produkcí lze uvést například páteční vystoupení Oblastní charity Šluknov nebo sobotní prezentaci Biskupství litoměřického, která byla pojata v duchu knihy libereckého rodáka Otfrieda Preußlera Útěk do Egypta, když za oněch svatých časů cesta z Betléma do Egypta vedla přes Království české, a to též přes litoměřickou diecézi.

Biskupství litoměřické se účastnilo Katolických dnů podruhé. Poprvé to bylo před dvěma lety v Řezně. Podobně jako v roce 2014 v Bavorsku měla podle slov P. Viléma Marka Štěpána, jednoho z hostů v litoměřickém stánku, účast litoměřické diecéze na Katolických dnech v Lipsku určitě smysl: „Katolické dny byly velmi inspirující a byly příležitostí k celé řadě zajímavých a podnětných setkání.

Katolické dny jsou příležitostí vidět a zažít opravdu mnohé a jak tým, který Biskupství litoměřické v Lipsku prezentoval, tak hosté litoměřického stánku mohou jejich návštěvu jen doporučit. Třeba již příští konané v roce 2018 v severoněmeckém Münsteru.

 

Ing. Jana Hovorková, koordinátorka akce za Biskupství litoměřické

Ing. Kristýna Solničková, MBA

Mgr. Martin Barus

 

2016-05-30

Foto: Kristýna Solničková