Litoměřická diecéze se představila na Katolických dnech v Řezně

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 9.června 2014

Litoměřická diecéze se představila na Katolických dnech v ŘezněOd 28. května do 1. června 2014 hostilo bavorské Řezno 99. německý katolický sjezd (Katholikentag), doprovázený mottem „Stavět mosty s Kristem“ (Mit Christus Brücken bauen).

 

Tato jednoduchá věta nebyla jistě zvolena náhodně, neboť v Řezně se přes Dunaj klene nejstarší kamenný most ve střední Evropě postavený již ve 12. století. Uvedené heslo však mělo spíše přenesený význam, kdy most představuje možnost komunikace mezi lidmi a jejich vzájemné poznávání. A právě z tohoto důvodu byli na sjezd poprvé v jeho bohatých dějinách oficiálně pozváni i zástupci českých diecézí. Tohoto milého pozvání nakonec využilo „pouze pouze Arcibiskupství pražské, jež se zde prezentovalo společně s ČBK, a plzeňské a litoměřické biskupství.

Ústředním bodem představování litoměřického biskupství, které zde zastupovali Ing. Jana Hovorková, Mgr. Eva Hovorková a Mgr. Martin Barus, byl stan na tzv. Kirchenmeile, kde se v obdobných podmínkách prezentovala i německá biskupství. Zde jsme rozestavili informační bannery, z nichž se zájemci mohli dozvědět základní údaje o naší diecézi, poutních místech, patronech, práci charity či o partnerství s německými diecézemi. K dispozici byla rovněž široká škála propagačních materiálů, informujících např. o poutních místech, významných církevních památkách, turistických zajímavostech, různých diecézních projektech (Noc kostelů, varhany litoměřické diecéze) či církevních školách. Děti, kterých však mnoho nedorazilo, měly možnost vybarvit si omalovánku se sv. Zdislavou nebo si odnést nabízená pexesa tematicky věnovaná Noci kostelů a cenným varhanám naší diecéze. Velmi populární, a to i mezi sousedními stany, se stala ochutnávka mělnického vína, jakožto jednoho z typických produktů naší diecéze.

Litoměřické biskupství pak bylo ještě představeno v rámci oficiálního programu. Jana Hovorková se nejprve ve čtvrtek 29. května zúčastnila diskuze na téma „Křesťanství v polsko-česko-německém Trojmezí a následujícího dne pak představovala celou litoměřickou diecézi na jednom z hlavních pódií celého sjezdu. Dělo se tak prostřednictvím i v Německu poměrně známé knihy Otfrieda Preußlera „Útěk do Egypta přes Království české, jejíž děj se téměř celý odehrává v litoměřické diecézi. Generální vikář Stanislav Přibyl se pak zúčastnil diskuze o roli varhanní hudby v současné liturgii.

Výše zmíněný stan byl široké veřejnosti otevřen od čtvrtka do soboty a prošel jím značný počet návštěvníků. Většina z nich o Litoměřicích a naší diecézi nikdy neslyšela, přičemž mnozí nás považovali i za nějaké malé německé biskupství. Těmto jsme se snažili naši diecézi alespoň v základní rovině přiblížit. Nemalou skupinu pak tvořili i ti návštěvníci, kteří už v Čechách či přímo v litoměřické diecézi byli, obvykle na nějaké dovolené či pouti. Tito se pak v našem stanu obvykle informovali o dalších turistických či jiných zajímavostech. Ve stanu se pak často zastavovali i lidé, kteří se ještě v naší diecézi před rokem 1945 narodili či ti, kteří zde měli své předky. Jejich informovanost o našem regionu byla velmi dobrá, neboť mnozí z nich území litoměřické diecéze pravidelně navštěvují. Pokud bychom měli jmenovat některé významnější hosty našeho stanu, nelze nezmínit kardinála Dominika Duku, německého ministra zemědělství Christiana Schmidta, eichstättského biskupa Gregora Maria Hankeho, preláta téže diecéze Christopha Kühna, plzeňského biskupa Františka Radkovského či generálního vikáře drážďanské diecéze Andrease Kutschkeho.

Celkově lze účast litoměřického biskupství na řezenském katolickém sjezdu hodnotit, i přes rozmary počasí, nepochybně pozitivně. Návštěvníci odcházeli z našeho stanu v drtivé většině velmi spokojení, posilněni douškem vína, vybaveni novými informacemi a různými propagačními materiály i srdečným pozváním do naší diecéze. Dále jsme měli, byť v omezenější míře, možnost poznat prezentace i zástupce dalších biskupství, což bylo velmi inspirativní. Celkový příznivý dojem z krásného a skutečně historického Řezna byl umocněn dobře fungující organizací celého sjezdu i skutečností, že celé město touto akcí doslova žilo a v mnoha ohledech se jí naprosto podřídilo. Celé historické jádro i univerzitní kampus byly doslova přeplněny lidmi všech generací pocházející skutečně z celého Německa, kteří měli okolo krku uvázané šátky vyrobené pro tento sjezd, spěchající z diskuze na prezentaci biskupství, koncert či bohoslužbu. Mezi nimi pak nebyli žádnými výjimkami četní kněží, řeholníci či řádové sestry, často čtoucí speciální vydání novin, které k této akci každý den vycházeli. Obecně zde vládla velmi přátelská atmosféra, a to jak mezi starými známými, tak i mezi lidmi, kteří se zde viděli poprvé. Motto celého sjezdu se tak nepochybně podařilo splnit a troufám si tvrdit, že naše biskupství nebylo v tomto směru výjimkou.

 

2014-05-30

 

2014-05-30

Stánek litoměřické diecéze na Katolických dnech v Regensburgu. Foto: Martin Barus