Litoměřická diecéze zná výsledek Tříkrálové sbírky

Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 29.ledna 2016

Litoměřická diecéze zná výsledek Tříkrálové sbírkyVýsledek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je potěšující. Koleda vynesla 2 201 357 Kč.

 

V celkem 846 kasičkách byl zatím rekordní výnos Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, oproti loňskému roku o téměř 120 000 Kč vyšší. Do sbírky se v litoměřické diecézi zapojilo kolem 2 500 dobrovolníků, díky nimž mohla být sbírka tak úspěšná.

„Z výnosu sbírky mám opravdu radost, pořád ale vidím, že máme velké rezervy. Přestože jsme letos opět rozšířili počet obcí, kde chodili koledníci, stále je spousta míst, kde se nekoleduje. Již nyní tedy prosíme všechny zájemce, kteří by se rádi zapojili do Tříkrálové sbírky v následujícím roce, přihlaste se. Je to především na občanech konkrétních měst a obcí, koledovat přeci mohou taky pro sebe či své známé. Vždy je lepší, když v obci koledují místní lidé, než když tam přijede s kasičkou někdo cizí. V některých místech byl také výrazný nárůst, ale byla i spousta míst, kde výnos poklesl, příčinu vidím především v podcenění situace místními koordinátory, tak věřím, že to v následujícím roce napravíme, hodnotí letošní sbírku Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

Výnos sbírky pomůže například Jarouškovi a Noemi, dětem s dětskou mozkovou obrnou, charitní pečovatelské službě, sociálně slabým dětem ve škole i mimo školu, seniorům v Domově na Dómském pahorku a spoustě dalším potřebným.

„Všem, kteří přispěli na pomoc potřebným ať už finančně nebo pomocí při organizaci Tříkrálové sbírky, patří veliký dík, dodala Veronika Vedejová.