Litoměřická kapitula sloužila mši svatou za zemřelé členy

Dominik Faustus 31.října 2022

V pondělí 30. října 2022 od 10 hodin sloužili kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly konventní mši svatou za zemřelé členy. Mši svaté předsedal probošt kapituly prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. Koncelebroval děkan kapituly prelát J.M. can. Mgr. Karel Havelka; dále sídelní kanovníci J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, J.M. can. ICLic. Józef Szeliga a J.M. can. Mgr. Grzegorz Czerny. Dalším koncelebrantem byl emeritní kanovník J.M. can. Werner Horák a čestný kanovník J.M. can. Mgr. Miroslav Šimáček. Při této zádušní mši svaté ministroval pastorační asistent Antonín Fegyveres. Po mši svaté se kanovníci sešli v kapitulním sále a v bratrském společenství se občerstvili a zavzpomínali na ty, kteří sloužili před nimi v kněžské službě a jsou již na věčnosti. Zádušní mši svatou za zemřelé členy kapituly předepisují Stanovy litoměřické katedrální kapituly pro období, kdy si připomínáme Památku všech věrných zemřelých. RiP!

Pondělí 30. října 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus