Litoměřická katedrála oslavila sv. Viktorína

Dominik Faustus 13.září 2022

Věřící si i v letošním roce v litoměřické katedrále připomněli sv. Viktorína z Amiterna, spolupatrona katedrály. Svatý Viktorín byl tradičně uctíván 5. září, ale v roce 2004 Římské martyrologium úctu k němu ustálilo na 24. července. Katedrála však zachovává staletou a nepamětnou tradici, a proto sv. Viktorína uctívá v září. Pro litoměřickou katedrálu získal ostatky sv. Viktorína II. litoměřický biskup Jaroslav Ignác Šternberk z majetku Lobkowiců. V roce 1692 je umístil do své katedrály, kde jsou dodnes. Sv. Viktoríne, oroduj za nás.

Neděle 12. září 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Antonín Fegyveres