Litoměřická modlitební aktivita k patronům proti nakažlivým nemocem

Dominik Faustus 13.listopadu 2020

V litoměřické katedrále sv. Štěpána, která je hlavním kostelem celé diecéze, se po staletí chodili lidé modlit k tzv. „morovému“ oltáři sv. Šebestiána. Tento oltář je doplněn sochami sv. Františka Xaverského a sv. Rocha. Je dílem litoměřického mistra Josefa Czecha, sochy vytvořil Jan Antonín Eckert. V nástavci oltáře se nachází obraz sv. Karla Boromejského a na predele oltáře je reliéf znázorňující smrt sv. Rozálie z Palerma. Oltáři se po staletí říká „morový“, neboť všichni světci, kteří jsou zde vyobrazeni jsou patrony proti morové nákaze a epidemiím. Ani dnes se nezapomínáme k nim modlit. 
Dalším podobným místem je morový sloup nacházející se v Litoměřicích na Mírovém náměstí. Byl postaven z vděčnosti za překonání morové nákazy v roce 1680. Podle návrhu Giulia Broggia jej zhotovil sochař Abraham Kitzinger z Děčína spolu s kameníky Andreasem Koldererem a Ambrožem Waldem. Dílo bylo slavnostně požehnáno v roce 1681. Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie stojící na půlměsíci pod nohama a zeměkoulí s ovinutým hadem. Okolní sochy pak představují sochy patronů proti morové nákaze: sv. Bartoloměje, sv. Františka Xaverského, sv. Rocha a sv. Šebestiána. Ve výklenku pod sloupem je také umístěna socha sv. Rozálie. 

Kéž nám tito světci, ke kterým v těchto dobách pozvedáme svůj hlas s prosbami, pomohou překonat, tak jako pomohli našim předkům, tuto nynější pandemii. Svatí patronové proti nakažlivým chorobám, orodujte za nás.

 

Katedrála sv. Štěpána a Mírové náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus