Litoměřická výstava představí také cenné církevní listiny

Milena Davídková 26.června 2019

V rámci letošních oslav 800 let města Litoměřice připravil Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích panelovou výstavu „Královské město Litoměřice“, která bude ve dnech 27. až 29. června 2019 doplněna mimořádnou prezentací významných archivních dokumentů vztahujících se k dějinám Litoměřic.

71676Litoměřická katedrální kapitula na výstavu zapůjčila naprosto výjimečně svou tzv. zakládací listinu z roku 1057, která je jednou z nejstarších českých písemných památek, i její tzv. verzi B z roku 1218. Obě tyto písemnosti byly prezentovány veřejnosti naposled při 950. výročí vzniku kapituly v roce 2007. Biskupství litoměřické pak poskytlo rukopis litoměřického městského děkana Franze Ambrose Strahla „Nekrologium biskupů litoměřické diecéze“, s životopisy prvních pěti místních biskupů a unikátní heraldickou výzdobou. Všechny zmíněné archiválie jsou trvale deponovány ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, ale jsou vlastnictvím biskupství, resp. kapituly.

Na výstavě bude dále prezentován např. nejstarší dokument z archivu města Litoměřice – listina krále Václava II. z roku 1300, populární Glockspergerův plán města z roku 1726, nejstarší městská kniha ze 14. století či matrika se záznamem o úmrtí jedné z významných osobností. Další zdánlivě obyčejné dokumenty – fotografie, účty, úřední doklady, kresby – připomenou každodennost našich předků v průběhu století.

Výstava se koná v budově Státního oblastního archivu v Litoměřicích, Krajská 1.

Vernisáž proběhne ve středu 26. 6. 2019 od 16.30 hodin, archiválie budou přístupné ve dnech 27. – 29. června. 2019 v době od 8.30 do 17.00 hodin. Samotná panelová výstava bude již bez originálů k vidění ještě ve dnech 2. – 30. září 2019.

Mgr. Martin Barus

Plakát ke stažení

71677