Litoměřické biskupství obdrželo od Cesty 121 další dezinfekční prostředky pro farnosti

Milena Davídková 30.dubna 2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 obdrželo od Cesty 121 litoměřické biskupství další várku dezinfekčních prostředků určenou pro farnosti. Nedávnou první pomoc farnostem, které potřebují dezinfikovat liturgické prostory, farnosti brzy vyčerpaly, a tak se litoměřické biskupství obrátilo o pomoc k Cestě 121, která velmi rychle zareagovala. Pro kněze je tato dezinfekce k odebrání k dispozici v Litoměřicích na biskupské kurii prostřednictvím Bc. Elišky Kocúrové, na níž se zájemci obracejí. Všem dárcům z Cesty 121, kteří v tomto díle ochrany zdraví a životů pomohli, patří dík a jistě to bude i v nebi připočteno k věčným odměnám.

30. dubna 2020, biskupská konzistoř, Litoměřice


Foto: Eliška Kocúrová a Martin Davídek