Litoměřické Charitě byl předán nový automobil

Milena Davídková 27.října 2022

Ve čtvrtek 27. října 2022 se ve 13 hodin uskutečnila před Domovem seniorů na Dómském pahorku slavnost, při které byl Diecézní Charitě Litoměřice předán nový automobil. Setkání se zúčastnili zástupci sponzorujících firem, společností, Ústeckého kraje a obcí regionu Litoměřicka a také litoměřického biskupství, jmenovitě generální vikář diecéze Mons. Martin Davídek a prezident Charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas. Ten darovaný automobil požehnal s přáním mnoha šťastných kilometrů a cílené pomoci potřebným. Zástupce společnosti Kompakt Martin Káninský pak předal klíče od vozu ředitelce litoměřické Charity Mgr. Karolíně Wankovské. Následovalo setkání ve společenském sále Domova seniorů. To svým vystoupením zpestřil pěvecký sbor obyvatel domova s kapelníkem Ádou Škardou, a s ním si zazpívali také ostatní přítomní.

Čtvrtek 27. října 2022, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus