Litoměřické gymnázium Josefa Jungmanna

Mons. Jan Baxant 1.září 2011

Litoměřické gymnázium Josefa JungmannaVyjádření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta

 

V biskupském městě Litoměřicích při začátku nového školního roku zakouším, podobně jako někteří další křesťané, neklid:  litoměřické gymnázium a demonstrace. Vím velmi dobře, pocházím z učitelské rodiny a sám jsem byl studentem i učitelem, že k protestům může být důvod kdykoliv. Avšak stejně tak vím, že institut školy je citlivá a křehká „laboratoř, vyžadující podporu a ohled druhých i atmosféru pokoje a důvěry. Kompetentnost těch, kteří takové instituty vedou, je životně nutná. V současné vypjaté a bouřlivé situaci nehodlám posilovat žádný z nesvářených táborů, i když jsou mi osobně známí a blízcí někteří studenti i učitelé. Dovoluji se obrátit ke všem zúčastněným s prosbou o nelehký, jistě však statečný, velkorysý a vstřícný krok ke smíru. Litoměřické gymnázium Josefa Jungmanna ujišťuji o své modlitbě a požehnání.