Litoměřické setkání pastoračních asistentů

Milena Davídková 24.května 2018

Ve středu 23. května 2018 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích (na ulici Komenského 4) konalo setkání pastoračních asistentů, kteří pracují v litoměřické diecézi - převážně v její západní části. Setkání začalo mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, která se nachází v diecézním domě. Mši celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek a byla obětována za pastorační asistenty, jejich rodiny a spolupracovníky. V 11 hodin se představil nejdříve Dominik Faustus jako osoba pověřená vedením diecéze pro styk s veřejností. Po něm vystoupil nový vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt, který seznámil přítomné pastorační asistenty s chodem stavebního oddělení a jeho možnostmi. Před obědem pak k pastoračním asistentům promluvil Mgr. Martin Barus, který byl v diecézi jmenován koordinátorem pro záležitost ochrany osobních údajů (GDPR). Setkání bylo po modlitbě Anděl Páně zakončeno obědem v Biskupském pivovaru.
Další podobné setkání pastoračních asistentů, kteří působí ve východní části diecéze, proběhne ve středu 30. května 2018 od 10 hodin v Liberci. Bude zahájeno mší svatou v arciděkanském kostele sv. Antonína a dále pokračovat obdobným způsobem na libereckém arciděkanství.

23. května 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice
Foto: Dominik Faustus