Litoměřické svátky hudby v roce 2022

Milena Davídková 27.srpna 2022

Koncertem v kostele Všech svatých v Litoměřicích byl 26. srpna 2022 zahájen 10. ročník Litoměřických svátků hudby. Na začátku promluvil o hudbě a mezilidských vztazích litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a po něm houslový mistr Václav Hudeček, který představil orchestr i sólisty. Manželé Alena a Zdeněk Kuldovi, kteří byli pořadateli všech deseti ročníků, poděkovali všem, kteří se zasloužili o Litoměřické svátky hudby v tomto roce. Moderátor večera Jiří Vejvoda pak vyzval hudebníky, aby zahájili koncert. Zazněly skladby Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Johanna Sebastiana Bacha. Účinkovali: na housle Václav Hudeček a Duo Agape (Kateřina Krejčová a Klára Lešková), na violoncello Adam Klánský, které doprovázela Musica Monore pod uměleckým vedením Ivany Kovalčíkové. Další koncert se koná v sobotu 27. srpna 2022 rovněž v kostele Všech svatých v Litoměřicích a festival zakončuje koncert v kostele sv. Václava v Lovosicích v neděli 28. srpna 2022 od 19 hodin opět pod vedením Václava Hudečka.

26. srpna 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Martin Davídek