Litoměřické varhanní léto 2011: publiku se představí varhaník Jaroslaw Wróblewski

Jana Michálková 28.června 2011

Litoměřické varhanní léto 2011: publiku se představí varhaník Jaroslaw WróblewskiLitoměřické varhanní léto 2011 pokračuje ve středu 29. června koncertem Jaroslawa Wróblewského. Významného polského varhaníka přivítá ve 14 hodin ve své rezidenci litoměřický biskup Jan Baxant. Koncert začíná v katedrále sv. Štěpána v 19 hodin.

 

Jaroslaw Wróblewski započal svou uměleckou dráhu ve varhanní třídě prof. Marie Terlecké v Bialystoku. V letech 1988 - 1993 studoval na Chopinově hudební akademii ve Varšavě, kde absolvoval ve třídě prof. Józefa Serafina. V období let 1993 - 2002 studoval na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ´Mozarteum´v Salcburku nejprve na „Koncertní fakultě ve třídě prof. Heriberta Metzgera a od roku 1995 na fakultě katolické kostelní hudby, kde absolvoval s vyznamenáním varhanní hru, sbormistrovství, varhanní improvizaci a duchovní kompozici.

Vystupoval na mnoha varhanních festivalech a získal ocenění v mnoha soutěžích. Jako sólista, sbormistr a komorní hráč vystupoval v Polsku, České republice, Rakousku, Německu, na Ukrajině a ve Švýcarsku. V premiéře provedl řadu děl soudobých skladatelů. Řadu let také pracoval jako kostelní varhaník v několika kostelích v Salcburku, poté v kostele sv. Anny v Piasecznu a v nadačním kostele sv. Anny ve Wilanowu, kde hrál varhanní kostelní hudbu a improvizace. Jako sólista též spolupracoval s mnoha orchestry a vokálními a instrumentálními soubory; koncertuje, nahrává. Řadu let spolupracoval s Mezinárodní společností Paula Hofhaymera v Salcburku, pro kterou připravil mnoho hudebních projektů (například kompletní provedení varhanního díla Jehana Alaina).

V roce 2006 získal doktorát v oblasti interpretace na Krakowské hudební akademii. V současnosti působí jako docent na Katolické univerzitě v Lublinu a na Chopinově hudební akademii ve Varšavě a jako učitel varhanní hry na Elsnerově hudební škole ve Varšavě. Kromě své umělecké činnosti vede přednášky, semináře a mistrovské kurzy, publikuje vlastní teoretické práce a přispívá do encyklopedií.

Během koncertu v litoměřické katedrále zaznějí díla Paula Hofhaymera, Dietricha Buxtehudeho, Antona Heillera, Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Nepomuka Davida.

 

Program 21. ročníku 2011:

15. června - Jean-Christophe Geiser (Švýcarsko)
29. června - Jaroslaw Wróblewski (Polsko)
27. července - Krzystof Lukas (Německo)
17. srpna - Michal Markuszewski (Polsko)
31. srpna - Dalia Jatautaiye (Litva)
14. září - Jakub Janšta (Česká republika)

Všechny koncerty se budou konat v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, Dómské náměstí, začátek vždy v 19.00 hodin.

Vstupné: 150 Kč dospělí, 50 Kč děti a studenti.
Prodej vstupenek na místě 30 minut před začátkem každého koncertu.

Více informací na www.varhanni-leto.cz