Litoměřickou diecézi navštívil kardinál Joachim Meisner

Jana Michálková 18.června 2010

Litoměřickou diecézi navštívil kardinál Joachim MeisnerKardinál Joachim Meisner, arcibiskup v Kolíně nad Rýnem, navštívil ve dnech 16. až 18. června 2010 litoměřickou diecézi. V Hejnicích se setkal s kněžími, v Litoměřicích se zaměstnanci Biskupství litoměřického, požehnal nově opravený objekt biskupské kurie a navštívil zdejší hřbitov.

 

 

Po svém příjezdu ve středu 16. června navštívil kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner litoměřický hřbitov - místo posledního odpočinku svého dobrého přítele, Mons. ThDr. Josefa Koukla, 18. litoměřického biskupa, který zemřel 22. května letošního roku.

V Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích se ve čtvrtek 17. června setkal s kněžími. U příležitosti zakončení Roku kněží, vyhlášeném Svatým otcem Benediktem XVI. na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 (resp. 11. 6. 2010), zde přednášel na téma „Jedna diecéze a mnoho farností. Poté sloužil mši svatou ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie. Kněžského dne v Hejnicích se účastnil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference, a Mons. Diego Causero, arcibiskup, apoštolský nuncius v České republice.

V pátek 18. června kardinál Meisner požehnal nově opravenou budovu biskupské kurie v Litoměřicích. Kolínské arcibiskupství věnovalo na její rekonstrukci nemalý finanční příspěvek. Zároveň se zde setkal se zaměstnanci Biskupství litoměřického.

„Do Čech jsem přijel moc rád. Těšil jsem se, že se tu setkám s velmi milými a dobrými přáteli. Obzvlášť jsem se těšil na návštěvu Hejnic, protože už jako malý chlapec jsem se svými rodiči do Hejnic chodil. Vždycky, když jedu do Čech, si s sebou nesu v srdci vzpomínky na to, co jsem zde kdysi v minulosti zažil. Naše minulost, to je něco podobného, jako když má strom kořeny. Čím více roste do výšky, tím více musí být zakořeněn. V určitém slova smyslu jsou Čechy mou vlastí. Opravdu se tady cítím jako doma, řekl kardinál.

V závěru setkání věnoval jak kněžím, tak pracovníkům biskupství knihu „Dívat se srdcem - šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí se svým podpisem. Rozhovor kardinála Joachima Meisnera s novinářem a publicistou Stefanem Rehderem vydalo Karmelitánské nakladatelství, slovo na závěr napsal a autorem fotografií na obálce je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR.

 

Arcibiskup ThDr. Joachim kardinál Meisner se narodil v roce 1933 ve Vratislavi - Lešně. Ve druhé světové válce padl jeho otec. V roce 1945 byla celá rodina vyhnána ze Slezska. Přesídlila do Körneru v Durynsku. Vystudoval filozofii a teologii. Kněžské svěcení přijal v roce 1962 v Erfurtu. V roce 1975 byl jmenován titulárním biskupem vinským a světícím biskupem diecéze Erfur - Meiningen, od roku 1980 působil v Berlíně. Tajně, v době komunismu, světil kněze z Československa. V roce 1983 byl jmenován kardinálem a v  roce 1988 arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem. Je předsedou Komise  V pro liturgické otázky Německé biskupské konference, Podkomise X pro vztahy NBK se střední a východní Evropou a nadace Renovabis, která byla založena,  aby finančně pomáhala církvím v postkomunistických zemích. V roce 1998 mu byl propůjčen Řád bílého lva III. třídy České republiky.

 

Přednáška kardinála Meisnera, kněžský den, Hejnice.pdf

Promluva kardinála Meisnera, mše sv., kněžský den, Hejnice.pdf

 

K článku jsou přiřazeny dvě fotogalerie - Kněžský den s kardinálem Joachimem Meisnerem v Hejnicích a Kardinál Joachim Meisner navštívil biskupskou kurii v Litoměřicích.