Litoměřický biskup biřmoval v Mladé Boleslavi

Milena Davídková 26.dubna 2018

V neděli 22. dubna 2018 biřmoval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v Mladé Boleslavi 43 biřmovanců. Přestože ve srovnání s jinými diecézemi, především moravskými, se zdánlivě jedná o malý počet osob, v litoměřické diecézi je to naopak nebývale velké množství. Tento počet biřmovanců naznačuje, že v některých místech diecéze nastává duchovní probuzení, které vede dosud jen pokřtěné křesťany, aby po náležité přípravě přijali tuto svátost křesťanské dospělosti. 

 22. dubna 2018, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav

Foto: Kristina Helena Šléglová, 
která byla biřmována v roce 2005 ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, O.Praem.