Litoměřický biskup Jan Baxant dnes slaví narozeniny

Jana Michálková 8.října 2014

Litoměřický biskup Jan Baxant dnes slaví narozeninyMons. Jan Baxant, biskup litoměřický, slaví dnes, ve středu 8. října 2014, narozeniny. Pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a darů Ducha svatého mu včera přišli společně popřát zaměstnanci biskupské kurie.

 

 

 

Diecézní biskup

Mons. Mgr. Jan Baxant

20. biskup litoměřický

Narodil se 8. 10. 1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23. 6. 1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.

Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze - Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. 1. 1. 2003 byl jmenován generálním vikářem Diecéze českobudějovické.

Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích a jmenování bylo oznámeno dne 4. 10. 2008, v den svátku sv. Františka z Assisi, ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství.

Biskupské svěcení přijal Mons. Jan Baxant v sobotu 22. 11. 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

 

2014-10-07