Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil Dlouhý Most

archiv ŘKF Dlouhý Most 10.září 2013

návštěva farnosti, mše svatá, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, (křest katechumenů, blahopřání administrátorovi exc. in spiritualibus R.D. Josefu Faltejskovi k 65. narozeninám a poděkování za jeho patnáctiletou službu ve farnosti, udělení služby lektora a akolyty administrátorovi in materialibus farnosti Bc. Michalu Olekšákovi), 7. září 2013, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most