Litoměřický biskup Jan Baxant požehná tříkrálovým koledníkům

Jana Michálková 29.prosince 2012

 Litoměřický biskup Jan Baxant požehná tříkrálovým koledníkůmLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehná tříkrálovým koledníkům. Zahájí tím letošní Tříkrálovou sbírku v naší diecézi, která bude v České republice probíhat již potřinácté. Setkání biskupa s koledníky se koná 2. ledna 2013 od 10 hodin v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích.

 

Pro biskupské požehnání si do Litoměřic přijedou koledníci z různých koutů litoměřické diecéze. „Poté se již tradičně sejdou v sídle Diecézní charity Litoměřice na Dómském náměstí, kde pro ně bude přichystané malé občerstvení, informovala Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice.

Tříkrálové koledníky můžete potkávat v ulicích měst a obcí v naší diecézi až do 14. ledna, kdy bude letošní ročník Tříkrálové sbírky ukončen. „Ke koledě přidají tři králové také drobný dárek - kalendář, nebo cukřík. Ten byl v počtu 3 190 000 kusů zabalen v dílnách Reparto Charity Zábřeh, čímž současně dostalo práci několik občanů se zdravotním postižením, uvedla Kroupová.

 

Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci sbírku vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity ČR.

Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2013 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Jedním z projektů, který z ní Diecézní charita Litoměřice podpoří, je Dobrovolnické centrum.

 

Jak mohu sbírku podpořit?

  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.) nebo finančním příspěvkem na tříkrálové konto (účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777)
  • jako koledník
  • příspěvkem do kasičky koledníků

 

Více informací naleznete na: www.trikralovasbirka.cz